Đầu tư nước ngoài

Vốn điều lệ của công ty nước ngoài được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty, do các thành viên, các cổ đông góp hoặc cam kết. Theo luật, công ty nói chung và công ty nước ngoài có quyền điều chỉnh, tăng vốn điều lệ công ty nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tương đối phức tạp bởi nó còn liên quan đến rất nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nhau. Để tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý thì rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Luật doanh nghiệp 2014, và luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Năm 2015 trở về sau này được đánh giá là một năm mà thị trường Việt Nam nhận

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài? Nam Việt Luật hỗ trợ tư vấn khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  với thời gian nhanh, chi phí thấp nhất. Giúp nhà đầu tư không gặp vướng

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nam Việt Luật sẽ tư vấn về thủ tục và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, Hợp đồng hợp

Điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng từ 01/07/2015) Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là