Dịch vụ thuế

Trước tiên nếu như tài sản cố định khi tiến hành xử lý mà phức tạp, có giá trị lớn, dựa vào Điều lệ của doanh nghiệp thì Giám đốc của doanh nghiệp cần phải tiến hành xác định và phân cấp việc xử lý về tài sản rồi sau đó phải xin ý kiến

Trên thị trường hiện nay thì việc công ty phải tiến hành giải thể sẽ là điều mà không có doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên có rất nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến việc giải thể và 01 trong số những nguyên nhân khá phổ biển dẫn tới việc đó chính là sự

Hiện nay trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có công ty thích nghi được trong môi trường hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và đáp ứng được các nhu cầu trên thị trường, tuy nhiên cũng có khá nhiều công ty không có theo kịp hay

Công ty của nhà nước bị bắt buộc phải tiến hành giải thể dựa vào quy định theo pháp luật hay vì 01 lý do nào đó mà phải thực hiện chấm dứt sự hoạt động kinh doanh của mình, tuy nhiên vì thủ tục tiến hành giải thể công ty của nhà nước mất rất nhiều

Đối với vấn đề giải thể của doanh nghiệp thì Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn để các khách hàng có thể nắm bắt được những hoạt động có liên quan tới quá trình thực hiện chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp và rời khỏi thị trường kinh doanh. Việc thực hiện

I/ Dựa vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại số 68/2014/QH13 vào ngày 26–11–2014 thuộc Quốc hội của Nước Cộng hòa XH-CN Việt Nam đã quy định như sau: _ Với trường hợp khi doanh nghiệp đã bị thu hồi về Giấy CN đăng ký kinh doanh thì sẽ cần phải tiến hành giải thể

I/ Nội dung tiến hành giải thể công ty cổ phần như sau: _ Khi công ty tiến hành chấm dứt việc hoạt động của địa điểm hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh cần dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 59 tại Khoản 01. _ Cần phải thông qua nội

Hiện nay nhiều chủ doanh nghiệp thắc mắc về các thủ tục về thuế cần phải làm sau khi mới được thành lập xong công ty của mình. Chính vì sự phức tạp liên quan đến pháp lý của những thủ tục này mà không phải ai cũng năm bắt hết được, Công ty Nam

Khi hộ kinh doanh cá thể hoạt động không hiệu quả như mong muốn hoặc có thể vì lý do cá nhân khác mà chủ hộ kinh doanh có thể quyết định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của mình. Như vậy để chấm dứt hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị gì,

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập Sau khi thành lập chi nhánh công ty nhưng doanh nghiệp nhận thấy chi nhánh hoạt động không hiệu quả hoặc do những lý do chủ quan lẫn khách quan mà doanh nghiệp muốn giải thể chi nhánh hạch toán độc lập. Tuy nhiên, Giải