Giấy phép lao động

Doanh nghiệp, công ty của bạn đang có nhu cầu tuyển và sử dụng người lao động là nước ngoài để làm việc. Tuy nhiên, người đó lại chưa có giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit), giấy phép lao động bị mất, bị hư hỏng, sắp hết hạn hoặc cần phải