Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

quy định về thuê kế toán trưởng

Theo quy định của Luật kế toán, khi mới thành lập các công ty cần phải bổ nhiệm ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp nếu không có người đủ tiêu chuẩn/điều kiện làm kế toán trưởng thì phải thuê kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật kế toán. Nhằm đáp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY