Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng từ 01/07/2015) Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY