Tin tức

Đầu tư theo hình thức PPP là cách thức hợp tác giữa một bên chủ thể tham gia hợp đồng là Nhà nước và một bên là doanh nghiệp trong nước/ nước ngoài trong việc thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng. Cho nên trình tự thủ tục,

Để có thể dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác thị trường mới thì doanh nghệp thường chọn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc có thể địa điểm kinh doanh. Thế nhưng chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh đều có chức năng riêng của mình nên doanh nghiệp phải tùy theo mục đích nhu

Khi một doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh hoặc doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cần phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất theo

Khi hộ kinh doanh cá thể hoạt động không hiệu quả như mong muốn hoặc có thể vì lý do cá nhân khác mà chủ hộ kinh doanh có thể quyết định chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của mình. Như vậy để chấm dứt hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị gì,

Khi hộ kinh doanh cá thể muốn tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian thì phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh theo mẫu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế. Vậy mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định ở

Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong quá trình hoạt động thì vẫn luôn có thể diễn ra việc thay đổi thông tin. Khi đó doanh nghiệp chủ sở hữu hay chi nhánh, văn phòng đại diện cần phải đăng ký thay đổi thông tin chi nhánh. Bằng cách điền thông

Hộ kinh doanh là hình thức đăng ký kinh doanh dành cho các cá nhân hoạt động nhỏ, lẻ với quy mô vốn ít. Trong quá trình hoạt động có thể phát sinh các thay đổi như đổi tên hộ kinh doanh, bổ sung thêm ngành nghề, tăng vốn, đổi địa chỉ. Để có thể

Khi công ty TNHH 1 thành viên muốn thay đổi chủ sở hữu thì phải nôp hồ sơ thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Và trong hồ sơ  bắt buộc phải có mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được Bộ Kế hoạch và Đầu

Khi muốn thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì cần phải thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh bằng mẫu thông báo thay đổi được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Sau đây Nam Việt Luật sẽ giới thiệu với các bạn về mẫu

0909608102
BẢNG GIÁ
LIÊN HỆ