Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Dịch Vụ Kế Toán

GIẢI THỂ CÔNG TY Là một trong những Công ty hàng đầu về tư vấn thủ tục giải thể công ty với phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và hoàn tất các thủ tục  trọn gói từ thành lập cho đến giải thể công ty. Chúng tôi đã và đang nhận được

1. Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY