Giải thể công ty cổ phần nhanh nhất

I/ Nội dung tiến hành giải thể công ty cổ phần như sau:

_ Khi công ty tiến hành chấm dứt việc hoạt động của địa điểm hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh cần dựa vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 59 tại Khoản 01.

_ Cần phải thông qua nội dung quyết định về việc giải thể công ty.

_ Chủ của công ty tư nhân, HĐ thành viên hay chủ sở hữu của công ty, HĐ quản trị thực hiện tổ chức trực tiếp thanh lý đối với tài sản của công ty, ngoại trừ trong trường hợp khi Điều lệ của công ty có quy định đối với việc thành lập tổ chức về thanh lý riêng.

_ Thời gian trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày được thông qua thì bản quyết định việc giải thể và nội dung của biên bản cuộc họp cần phải được gửi cho cơ quan của thuế, Cơ quan ĐK kinh doanh, đối với người lao động của công ty cần thực hiện đăng nội dung quyết định của việc giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp và bắt buộc phải được thực hiện niêm yết một cách công khai ở tại văn phòng đại diện, chi nhánh, trụ sở chính của công ty.

_ Với trường hợp khi công ty còn thực hiện nghĩa vụ về tài chính mà chưa có thanh toán thì cần phải tiến hành gửi và kèm theo bản quyết định của việc giải thể, các phương án để giải quyết khoản nợ cho những chủ nợ và người có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan. Nội dung bản thông báo cần phải có địa chỉ, tên của chủ nợ, số khoản nợ, địa điểm, thời hạn và các phương thức để thanh toán khoản nợ đó, thời hạn và cách thức để giải quyết các khiếu nại từ chủ nợ.

_ Đối với cơ quan ĐK kinh doanh cần phải tiến hành thông báo về tình trạng đến cho công ty đang thực hiện thủ tục để giải thể qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp ngay khi đã được nhận quyết định của việc giải thể công ty, kèm theo nếu có nội dung thông báo cần phải thực hiện đăng tải về quyết định của việc giải thể và các phương án để giải quyết khoản nợ.

_ Người được đại diện pháp luật cho công ty tiến hành gửi bản đề nghị của việc giải thể đến Cơ quan ĐK kinh doanh với thời gian là trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán hết những khoản nợ của công ty.

_ Trong thời gian sau 180 ngày tính từ ngày được nhận bản quyết định của việc giải thể dựa vào khoản số 03 tại Điều này khi mà không có được nhận ý kiến đối với việc giải thể từ công ty hay sự phản đối bằng hình thức văn bản từ những bên có liên quan hay trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được hồ sơ thực hiện giải thể thì Cơ quan ĐK kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật về tình trạng pháp lý đối với công ty trong Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Với trường hợp khi công ty có sử dụng mẫu con dấu được cấp bởi cơ quan của công an thì công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện trả mẫu con dấu, giấy tờ chứng nhận việc đã đăng ký về mẫu con dấu đến cơ quan của công an nhằm được cấp về giấy tờ chứng nhận trong việc đã thu hồi mẫu con dấu.

_ Người được đại diện pháp luật cho công ty thực hiện nộp trực tiếp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh tại nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính hay tiến hành nộp hồ sơ thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên mạng điện tử.

II/ Nội dung của hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành giải thể công ty cổ phần gồm có như sau:

_ Bản báo cáo việc thanh lý đối với tài sản của công ty, danh sách của chủ nợ và khoản nợ đã thực hiện thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán hết những khoản nợ của thuế và khoản nợ về số tiền để đóng BH – XH, của người lao động khi đã có bản quyết định của việc giải thể công ty (nếu có).

_ Bản thông báo đối với việc giải thể của công ty dựa vào Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số II-24.

_ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

_ Con dấu và kèm theo giấy tờ chứng nhận về mẫu con dấu nếu có hay giấy tờ chứng nhận về việc đã thực hiện thu hồi mẫu con dấu.

_ Bản quyết định từ Đại HĐ cổ đông trong công ty cổ phần đối với việc thực hiện giải thể công ty.

_ Với trường hợp khi công ty được cấp về Giấy CN đầu tư, Giấy phép đầu tư hay những giấy tờ khác có giá trị tương đương về pháp lý thì bên cạnh những giấy tờ được nêu trên, công ty cần phải nộp và kèm theo các giấy tờ như: Bản sao phải hợp lệ của Giấy CN đăng ký thuế; Bản sao phải hợp lệ của Giấy CN đầu tư; Giấy tờ đề nghị việc cập nhật, bổ sung thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp được quy định dựa vào Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ở Phụ lục số II-18.

Giải thể công ty cổ phần nhanh nhất
5 (100%) 1 vote

Từ khóa liên quan:Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !