Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

giảm vốn điều lệ công ty tnhh

Khi nào công ty cổ phần làm thủ tục giảm vốn điều lệ? Sau đây là các trường hợp giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần mà bạn cần biết! Giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Đối với trường hợp này: Công ty sẽ hoàn trả

Khác với vốn pháp định, vốn điều lệ là số vốn mà các cổ đông của công ty cổ phần góp vào để thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm thu lại lợi nhuận. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều công ty cổ phần muốn cắt giảm số vốn này. Vậy có

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY